مختصری درباره استاد بهزاد ستاری

 

  • مدرس ریاضیات کنکور

  • دبیر رسمی آموزش و پرورش با 13 سال سابقه

  • کارشناس ارشد ریاضی محض از دانشگاه تربیت مدرس

  • مدرس در آموزشگاه های کنکور گزینه 2 (آموزشگاه مبین) و گاج (آموزشگاه رشد)